Virallisten lajikekokeiden tulokset

Luke vastaa virallisesta peltokasvien viljelyarvon selvittämisestä Suomessa. Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Lajikekokeiden viljelyarvo mitataan kenttäkokeilla. Niissä uusia lajikkeita verrataan viljelyssä oleviin mittarilajikkeisiin. Kenttäkokeiden tulosyhteenvedot ovat tutkimustulostietokannassa. Käyttäjä voi sieltä hakupalvelulla tuottaa itselleen haluamansa tulosyhteenvedon. Palvelun käytön tueksi on tehty käyttöohjeet  sekä tulosten tulkintaohjeet.