Viralliset lajikekokeet

Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Lajikkeet, jotka tuovat parannusta olemassa olevaan lajikevalikoimaan, Kasvilajikelautakunta hyväksyy kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Kasvilajikeluettelosta on säädetty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 51/2004 ja siemenlaissa 600/2019. Luke vastaa virallisesta peltokasvien viljelyarvon selvittämisestä Suomessa. Lajikekokeiden viljelyarvo mitataan kenttäkokeilla. Niissä uusia lajikkeita verrataan viljelyssä oleviin mittarilajikkeisiin. Nurmikkolajikkeiden käyttöarvon selvittäminen tapahtuu yhteispohjoismaisissa kokeissa (Scandinavian Turfgrass Testing).

Lajikkeen edustaja ilmoittaa lajikkeen viljelyarvokokeisiin samalla  Ruokaviraston lomakkeella kuin voi halutessaan ilmoittaa lajikkeen rekisteröinnin alkamisesta kasvilajikeluetteloon.

Syyskylvöjen ja kevätkylvöjen suunnitelmista ilmenevät vuosittain kokeisiin kylvetyt lajikkeet, lajikkeille annetaan yksilöllinen numeerinen lajikekoodi, jota käytetään lajikkeen tietojen hallintaan. Jotta asiat hoituvat ajallaan on tärkeää noudattaa aikataulua, jossa on kokeisiin liittyviä tärkeitä päivämääriä. Koepaikoilla kokeista vastaavat henkilöt vievät koepaikkojen koetiedot, kuten maalaji, kylvö- ja korjuupäivät koetietojen hallintajärjestelmään. Aineistojen keräämisen ja hallinnan ohjeiden sekä tiedonsiirto-ohjeiden avulla kokeiden tulostiedot saa toimitettua palvelimelle tai kasvivastaaville. Pysyväisempien ohjeiden lisäksi on laadittu tilapäisohjeita ja kokeiden suorittamiseen liittyviä suoritusohjeita.

Luken lajikekoetoiminnasta vastaaviin henkilöihin voit ottaa yhteyttä palvelusähköpostin varietytesting@luke.fi kautta.

Viljelyarvokokeista vastaavat tutkijat ovat:

Ruis, syysvehnä, ruisvehnä, kevätvehnä ja palkoviljat: Antti Laine, antti.laine@luke.fi
Ohra ja kaura: Merja Högnäsbacka, merja.hognasbacka@luke.fi
Öljykasvit: Kalle Ohralahti, kalle.ohralahti@luke.fi
Nurmikasvit, pohjoismaisten nurmikkolajikekokeiden yhdyshenkilö: Markku Niskanen, markku.niskanen@luke.fi
Kasvitaudit: Marja Jalli, marja.jalli@luke.fi
Tilastolliset menetelmät: Janne Kaseva, janne.kaseva@luke.fi ja Mari Niemi, mari.niemi@luke.fi

Kun tarvitset käyttöoikeudet johonkin lajikekokeiden järjestelmään tai levyalueelle eikä sinulla ole käyttäjätunnusta niihin tai olet unohtanut salasanan, niin voit ottaa yhteyttä: Antti Laine, antti.laine@luke.fi tai Hannele Nikander, hannele.nikander@luke.fi