Viralliset lajikekokeet

Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien lajikkeiden viljelyarvo Suomen olosuhteissa. Lajikkeet, jotka tuovat parannusta olemassa olevaan lajikevalikoimaan, Kasvilajikelautakunta hyväksyy kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Kasvilajikeluettelosta on säädetty Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 51/2004 ja siemenlaissa 600/2019. Luke vastaa virallisesta peltokasvien viljelyarvon selvittämisestä Suomessa. Lajikekokeiden viljelyarvo mitataan kenttäkokeilla. Niissä uusia lajikkeita verrataan viljelyssä oleviin mittarilajikkeisiin. Nurmikkolajikkeiden käyttöarvon selvittäminen tapahtuu yhteispohjoismaisissa kokeissa (Scandinavian Turfgrass Testing).

Lajikkeen edustaja ilmoittaa lajikkeen viljelyarvokokeisiin samalla  Ruokaviraston lomakkeella kuin voi halutessaan ilmoittaa lajikkeen rekisteröinnin alkamisesta kasvilajikeluetteloon.

Syyskylvöjen ja kevätkylvöjen suunnitelmista ilmenevät vuosittain kokeisiin kylvetyt lajikkeet sekä lajikkeille annetut yksilölliset numeeriset lajikekoodit, joita käytetään lajikkeiden tietojen hallinnassa. Jotta asiat hoituvat ajallaan on tärkeää noudattaa aikataulua, jossa on kokeisiin liittyviä tärkeitä päivämääriä. Koepaikoilla kokeista vastaavat henkilöt vievät koepaikkojen koetiedot, kuten maalaji, kylvö- ja korjuupäivät Renki -koetietojen hallintajärjestelmään. Aineistojen keräämisen ja hallinnan ohjeiden sekä tiedonsiirto-ohjeiden avulla kokeiden tulostiedot saa toimitettua palvelimelle tai sähköpostilla kasvivastaaville. Kaikki kokeiden suorittamiseen liittyvät ohjeet löytyvät 2023 päivitetyistä toimintaohjeista.

Luken lajikekoetoiminnasta vastaaviin henkilöihin voit ottaa yhteyttä palvelusähköpostin varietytesting@luke.fi kautta.

Viljelyarvokokeista vastaavat tutkijat ovat:

Ruis, syysvehnä, ruisvehnä, kevätvehnä ja palkoviljat: Antti Laine, antti.laine@luke.fi
Ohra ja kaura: Merja Högnäsbacka, merja.hognasbacka@luke.fi
Öljykasvit: Kalle Ohralahti, kalle.ohralahti@luke.fi
Nurmikasvit, pohjoismaisten nurmikkolajikekokeiden yhdyshenkilö: Markku Niskanen, markku.niskanen@luke.fi
Kasvitaudit: Marja Jalli, marja.jalli@luke.fi
Tilastolliset menetelmät: Janne Kaseva, janne.kaseva@luke.fi ja Mari Niemi, mari.niemi@luke.fi

Kun tarvitset käyttöoikeudet johonkin lajikekokeiden järjestelmään tai levyalueelle eikä sinulla ole käyttäjätunnusta niihin tai olet unohtanut salasanan, ottaa yhteyttä: Antti Laine, antti.laine@luke.fi tai Merja Högnäsbacka, merja.hognasbacka@luke.fi