Luke

Maatalousinfo

Ajankohtaiset uutiset

6.7.2021
Uutta palvelussa: Fosforikiertolaskuri

Maatalousinfosta löytyvällä Fosforilaskurilla voidaan arvioida lohkotasolla fosforilannoitustarvetta käytettäessä mineraalilannoitteita ja kotieläinten lantaa. Laskuri tekee satoarvion maaperän ominaisuuksien ja eri kasvien lannoitustarpeen perusteella. Tulos kertoo lohkolle taloudellisesti kannattavimman fosforilisäyksen ja sillä saatavan sadonlisän arvon. Laskuri kertoo myös sen, mikä lohkon fosforin viljavuusluku olisi 5 ja 10 vuoden päästä tietyllä keskimääräisellä fosforin peltotaseella. Fosforilaskuri perustuu pitkäaikaisten kenttäkokeiden tuloksiin

Med hjälp av Maatalousinfos Fosforkalkulator kan man uppskatta fosforgödslingsbehovet på olika jordar när man använder mineralgödsel eller kreatursspillning. Med hjälp av jordens egenskaper och fosforbehovet av en rad olika växter kalkylerar Kalkulatorn en skördeprognos och den ekonomiskt mest lönsamma fosforgivan samt vinsttillägget som följer. Man får också veta hur jordens fosforbördighet utvecklas när man opererar med en viss fosforbalans. Ekvationer som Fosforkalkulatorn använder är baserade på långvariga fältförsök.

15.3.2021
Lajikevalintatyökalu auttaa viljelijää peltokasvilajikkeiden vertailussa

Luonnonvarakeskus (Luke) on julkaissut Maatalousinfo-palvelussaan työkalun, joka helpottaa peltokasvilajikkeiden vertailua. Tiedot perustuvat virallisten lajikekokeiden koko 2000-luvun aineistoon.

Työkalussa valitaan kasvilaji ja muita rajaavia tekijöitä, esimerkiksi kasvuaika, valkuaisprosentti tai taudinkestävyyden ominaisuudet. Käyttäjä voi myös painottaa laskennassa eri viljely-ympäristöjä, esimerkiksi viljelyvyöhykettä tai maalajia. Lajikkeet listautuvat taulukkoon, jossa niitä voi järjestellä eri ominaisuuksien perusteella ja vertailla keskenään.

Tällä hetkellä mukana olevat kasvilajit ovat kaura, kevätvehnä, ohra, syysruis, syysvehnä, kevätrapsi, kevätrypsi ja syysrapsi. Lajikevalintatyökalun lajikelistaa ja tausta-aineistoa päivitetään vuosittain.

Työkalu on osoitteessa maatalousinfo.luke.fi/fi/lajikevalinta.

Tulokset perustuvat virallisiin lajikekokeisiin

Lajikevalintatyökalu perustuu virallisten lajikekokeiden koko 2000-luvun aineistoon. Luke vastaa lajikekokeiden toteutuksesta yhdessä kumppaneidensa kanssa. Virallisten lajikekokeiden vuosittaiset tulokset julkaistaan aina alkuvuodesta Luken ylläpitämässä tutkimustulostietokannassa.

Työkalussa ovat Luken ja yksityisten lajike-edustajien yhdessä valitsemat lajikkeet, jotka ovat Ruokaviraston ylläpitämässä lajikeluettelossa. Lajike hyväksytään lajikeluetteloon, jos se on selvästi erottuva, pysyvä ja riittävän yhtenäinen ja jos sillä on riittävä viljely- ja käyttöarvo. Sertifioitua siementä voidaan tuottaa vain lajikeluetteloon merkitystä lajikkeesta.

Lajikevalintatyökalun tausta-aineisto on laajempi kuin virallisten lajikekokeiden tutkimustulostietokannassa julkaistu aineisto, joissa käytetään kahdeksan vuoden koeaineistoa.

Lajiketyökalu on tarkoitettu tukemaan viljelijää päätöksenteossa virallisen tutkimustulostietokannan rinnalla. Työkalulla tehtyjä koosteita ei saa käyttää markkinointiin eikä julkaisuissa.

2.7.2020
Uutta palvelussa: Typpitaselaskuri

Luken Maatalousinfoon on liitetty uusi Typpitaselaskuri-työkalu, jonka avulla on helppo laskea peltolohkojen typpitaseet. Laskuri kertoo myös, miten suuri typpitase on suhteessa viiteryhmään eli samalla viljelykasvilla ja samanlaisissa oloissa toteutuneisiin taseisiin. Lisäksi laskurilla voi tarkastella omien peltojen taloudellisesti optimaalista typpilannoitusta kevätviljoille. Työkalu laskee lannoituksen antaman sadonlisän yhdistämällä typpilannoituskokeiden tulokset käyttäjän antamiin peltolohkon sato- ja maaperätietoihin.

16.5.2019
Kasvinterveyden tiedotteet

Luken tuottamat Kasvinterveyden ajankohtaistiedotteet kasvukaudella julkaistaan jatkossa uudessa Maatalousinfo –palvelussa. Sivustolta löytyy myös kasvintuhoojaennusteet sekä tietoa saatavilla olevista kasvinterveyden palveluista. Aiemmin käytössä ollutta Kasper-palvelua ei jatkossa enää näiltä osin päivitetä.