Vanhat rehutaulukkojulkaisut

Ensimmäinen rehutaulukko julkaistiin vuonna 1982. Sen jälkeen julkaisua on päivitetty useaan kertaan. Vuodesta 2001 alkaen rehutaulukot on julkaistu netissä.

Alla on luettelo vanhoista rehutaulukkojulkaisuista linkkeineen. Niistä voi katsoa esim. miten rehuarvojärjestelmä on kehittynyt ja milloin muutoksia on tehty. Tämän listan taulukot eivät ole enää ole ajan tasalla.

Uusimmat taulukot löytyvät Luken Tutkimustulostietokannat -sivulta: Rehutaulukot!

 

Luke 2015.  Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 4/2015.Luonnonvarakeskus. 80 p. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/486395

MTT 2006. MTT:n selvityksiä 106.  https://jukuri.luke.fi/handle/10024/441617

MTT 2004.  MTT:n selvityksiä 86.  https://jukuri.luke.fi/handle/10024/441298

Tuori, M., Kuoppala, K., Valaja, J. , Aimonen, E., Saarisalo, E., Huhtanen, P. 2002. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/440659

Tuori, M., Kaustell, K., Valaja, J. , Aimonen, E., Saarisalo, E., Huhtanen, P. 2000. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/485921

Tuori, M., Kaustell, K., Valaja, J. , Aimonen, E., Saarisalo, E., Huhtanen, P. 1996 https://jukuri.luke.fi/handle/10024/485923

Tuori, M., Kaustell, K., Valaja, J. , Aimonen, E., Saarisalo, E., Huhtanen, P. 1995. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/485920

Salo, M.-L., Tuori, M., Kiiskinen, T.1990. https://jukuri.luke.fi/handle/10024/485922

Salo, M.-L., Tuori, M., Kiiskinen, T. 1982 https://jukuri.luke.fi/handle/10024/485919