Turkiseläinten rehuarvojen laskentaperusteet

Energia-arvon laskukaavaa perustuu julkaisuun Hansen 1992. Energia-arvo lasketaan muuntokelpoisena energiana (ME) ja ilmoitetaan megajouleina, MJ/kg ka tai MJ/kg.
ME (MJ) = (18,8 srv + 39,8 srr + 17,6 srh)/1000, missä
srv = sulava raakavalkuainen, g/kg ka
srr = sulava raakarasva, g/kg ka
srh = sulavat raakahiilihydraatit, g/kg ka.
Taulukossa on myös esitetty sulavan raakavalkuaisen arvo, SRV g/kg ka:
SRV = raakavalkuaisen sulavuus x raakavalkuaisen määrä rehussa, g/kg ka.
Lähde:
Hansen, N.E. 1992. Recent advances in the nutrition of fur animals. Norwegian Journal of Agricultural Sciences. Supl. nro 9: 221-231