Rehutaulukot -verkkopalvelun päivitys on meneillään! 

Rehutaulukot

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset -verkkopalvelussa (lyh. Rehutaulukot) esitetään viralliset Suomessa käytettävät rehuarvot ja niiden laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset märehtijöille, sioille, siipikarjalle, hevosille ja turkiseläimille.

Rehuarvotyön tavoitteena on kuvata rehujen suhteellinen tuotantovaikutus mahdollisimman oikein. Tasapainoinen ruokinta edistää kotieläinten hyvinvointia, parantaa kotieläintuotannon taloudellista tulosta ja lisää ravintoaineiden hyväksikäyttöä, jolloin tuotannon ympäristöön kohdistuva ravinnekuormitus pienenee. Rehuarvoja käytetään kotieläinten ruokinnansuunnittelun lähtötietoina ja esimerkiksi rehujen hinnoittelun perusteena.

Rehutaulukot ovat luettelo yleisesti käytettyjen rehujen tyypillisistä koostumus- ja rehuarvotiedoista eli ns. viiterehujen luettelo. Rehujen kemiallinen koostumus vaihtelee eri satovuosina ja eräkohtaisesti, väkirehuilla vähemmän ja karkearehuilla enemmän. Siksi rehuarvojen laskennassa on tärkeää käyttää määritettyjä koostumustietoja (rehuanalyysi) erityisesti karkearehujen osalta.

Rehuarvotyö on viranomaistyötä

Rehulain (86/2008, muutokset 34/2011, 502/2014) viimeisimmän muutoksen 565/2014 mukaan rehuaineista ja rehuseoksista ilmoitettavien energia- ja valkuaisarvojen tulee perustua Luonnonvarakeskuksen julkaisemiin laskentaperusteisiin, jollei Euroopan unionin lainsäädännössä muuta säädetä. Laskentaperusteisiin kuuluvat rehuarvojen laskentakaavat vakioineen ja sulavuuskertoimet, märehtijöillä lisäksi hajoavan valkuaisen osuus.

Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa Rehutaulukoiden ja ruokintasuositusten ylläpidosta. Rehuarvotyötä Lukessa koordinoi tutkimusprofessori Marketta Rinne ja työn tukena toimii tutkimuksen ja hallinnon asiantuntijoista koostuva Rehuarvotyöryhmä.