In English   På svenska

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset

Rehutaulukot ja ruokintasuositukset -verkkopalvelussa (lyh. Rehutaulukot) esitetään viralliset Suomessa käytettävät rehujen koostumus- ja rehuarvotaulukot ja rehuarvojen  laskentaperusteet sekä ruokintasuositukset märehtijöille, sioille, siipikarjalle, hevosille ja turkiseläimille.

Esimerkkirehujen rehukemiallinen koostumus, rehuarvot, kivennäis- ja hivenainepitoisuudet sekä aminohappopitoisuudet löytyvät taulukoituina Luken Tutkimustulostietokannasta. Sen käyttö on samanlaista kuin Luke tilastojen ja käyttöohje löytyy tästä.

Rehutaulukot ovat luettelo yleisesti käytettyjen rehujen tyypillisistä koostumus- ja rehuarvotiedoista eli ns. viiterehujen luettelo. Rehujen kemiallinen koostumus vaihtelee eri satovuosina ja eräkohtaisesti, väkirehuilla vähemmän ja karkearehuilla enemmän. Siksi rehuarvojen laskennassa on tärkeää käyttää määritettyjä koostumustietoja (rehuanalyysi) erityisesti karkearehujen osalta.

 

Rehuarvotyön tavoitteena on kuvata rehujen suhteellinen tuotantovaikutus mahdollisimman oikein. Tasapainoinen ruokinta edistää kotieläinten hyvinvointia, parantaa kotieläintuotannon taloudellista tulosta ja lisää ravintoaineiden hyväksikäyttöä, jolloin tuotannon ympäristöön kohdistuva ravinnekuormitus pienenee. Rehuarvoja käytetään kotieläinten ruokinnansuunnittelun lähtötietoina ja esimerkiksi rehujen hinnoittelun perusteena.

 

Rehuarvotyö on viranomaistyötä

Rehulain (1263/2020) mukaan rehuaineista ja rehuseoksista ilmoitettavien energia- ja valkuaisarvojen tulee perustua Luonnonvarakeskuksen julkaisemiin laskentaperusteisiin, jollei Euroopan unionin lainsäädännössä muuta säädetä. Laskentaperusteisiin kuuluvat rehuarvojen laskentakaavat vakioineen ja sulavuuskertoimet, märehtijöillä lisäksi hajoavan valkuaisen osuus.

Luonnonvarakeskus (Luke) vastaa Rehutaulukoiden ja ruokintasuositusten ylläpidosta. Rehuarvotyötä Lukessa koordinoi tutkimusprofessori Marketta Rinne ja työn tukena toimii tutkimuksen ja hallinnon asiantuntijoista koostuva Rehuarvotyöryhmä.


Ota yhteyttä:

rehutaulukot(at)luke.fi

Arkisto