Siipikarjan rehuarvojen laskentaperusteet

Rehujen energia-arvo

Siipikarjan rehutaulukoissa rehun muuntokelpoisen energian (ME) pitoisuus ilmoitetaan megajouleina (MJ) 0,1 MJ:n tarkkuudella sekä rehun kuiva-ainekilossa (kg ka) että ilmakuivassa rehukilossa (kg). Taulukossa 1. ilmoitetut energia-arvot ovat nollatyppitaseelle korjattuja näennäisiä muuntokelpoisen energian arvoja (AMEn, Apparent Metabolizable Energy, N-korjattu, siipikarja). Ne lasketaan Maailman Siipikarja-järjestön (WPSA) Euroopan osaston siipikarjan ravitsemus-työryhmän vuonna 1986 julkaiseman laskentatavan mukaan, joka monien rehuryhmien osalta perustuu taulukossa 1. ilmoitettuihin regressioyhtälöihin.

Esimerkki: 6-tahoisen ohran ME = 9,258 × ka  – 9,258 × tu + 6,810 × tärk

Taulukko 1. Maailman Siipikarjajärjestön Euroopan osaston ravitsemustyöryhmän rehuraaka-aineiden energia-arvon laskennassa eri ravintoaineille käyttämät regressiokertoimet.

Rehu

ka

tu

rv

rr

 rk

tärk

sok

Ohra, 6-tahoinen

9,258

-9,258

6,810

Ohra, 2-tahoinen

9,258

-9,258

7,516

Kaura

12,98

-12,98

48,82

-25,50

Ohran sivutuotteet

13,74

-13,74

-35,58

2,913

Maissin sivutuotteet

17,72

-17,72

-9,931

11,73

-69,34

Riisin sivutuotteet

19,54

-19,54

-29,10

17,97

-34,29

Vehnän sivutuotteet

16,78

-16,78

-69,20

Tapioka

16,38

-16,38

-34,64

Alkoholiteollisuuden sivu-
tuotteet

16,38

-16,38

-4,066

-26,70

Auringonkukan sivutuotteet

2,626

-2,626

10,62

26,2

Liha- ja lihaluujauhot

14,20

-19,15

25,10

Kalajauhot

15,01

-14,26

17,61

Maapähkinän sivutuotteet

12,42

25,50

-25,47

Puuvillansiemenen sivutuotteet

8,898

19,72

-12,97

Kuorimattoman auringon-
kukan sivutuotteet

11,17

32,30

-21,43

Sokeriteollisuuden sivutuotteet

17,32

ka=kuiva-aine, tu=tuhka, rv=raakavalkuainen, rr=raakarasva, rk=kuitu, tärk=tärkkelys ja sok=sokerit, kg/kg ka.
Lähteet: Yhtälöt D, R1 – E3: European Federation of Branches of the World’s Poultry Association (1986); yhtälö S: CVB (1991, 1992)

Niille rehuille, joille ei ole ollut mahdollista muodostaa vastaavia kertoimia, lasketaan energia-arvo  seuraavan kaavan mukaan sulavista ravintoaineista.

ME (MJ) = (18,03 srv + 38,83 srr + 17,32 stua) / 1000,
missä
srv = sulava raakavalkuainen, g/kg ka
srr = sulava raakarasva, g/kg ka
stua = sulavat typettömät uuteaineet, g/kg ka,

jolloin ME-arvoksi saadaan MJ/kg ka.

Rehutaulukoissa ilmoitetut raakavalkuaisen, -rasvan ja typettömien uuteaineiden sulavuuskertoimet ovat keskimääräisiä eri eurooppalaisista lähteistä saatuja arvoja. Sokerin  energiakerroin taulukossa 1 on peräisin Hollannin rehutaulukoista.
Rehujen kuiva-aineen koostumus on sama kuin rehutaulukossa on esitetty märehtijöille ja sioille. Lisäksi koostumustietoihin on lisätty tärkkelyksen ja sokereiden pitoisuudet. Nämä arvot on soveltaen otettu WPSA:n ja Hollannin rehutaulukoista, eivätkä siis perustu kotimaisista raaka-aineista tehtyihin rehuanalyyseihin. Näitä lukuja on tarkasteltava suuruusluokkaa ilmaisevina. Rehujen linolihappopitoisuus on sama kuin Suomen vuoden 1990 rehutaulukoissa on ilmoitettu.
Rehujen aminohappopitoisuudet on laskettu aminohappotaulukosta. Käyttökelpoisen fosforin arvot on laskettu käyttämällä sioille ilmoitettuja fosforin sulavuuskertoimia.

Rehuseoksen energia-arvo

Siipikarjan rehuseosten energia-arvo ilmoitetaan typpikorjattuna, näennäisenä muuntokelpoisena energiana ja lasketaan Euroopan yhteisön komission asetuksen (EY) 152/2009, liitteenVII (sivu 108)
mukaan valmiin seoksen kemiallisen koostumuksen perusteella seuraavasti
ME (MJ/kg) = (15,51 rv + 34,31 rr + 13,01 sok + 16,69 tärk )/1000
missä rehun koostumus on ilmoitettu g/kg. Tämän kaavan mukaan lasketulle rehuseoksen energiapitoisuudelle sallitaan poikkeamaksi ± 0,4 ME MJ/kg.