Sikojen ruokintasuositukset

Sikojen energiaruokintasuositukset on annettu megajouleina (MJ) nettoenergiaa (NE) päivässä, MJ NE/d. NE-arvo on laskettu EvaPig®-ohjelmaa käyttäen erikseen aikuisille (NEa) ja kasvaville sioille (NEk). Rehujen ravintoainesuositukset on annettu megajoulea nettoenergiaa kohden, esimerkiksi g/MJ NE.

Eri ikäisten/eri tuotantovaiheissa olevien sikojen tyypillinen seosten energiasisältö

MJ NE/kg ka
Vieroitettu porsas, alle 15 kg 11,5 – 12,0
Vieroitettu porsas, 15 – 25 kg 11,3 – 11,8
Lihasika, alkukasvatus, 25 – 55 kg 10,8 – 11,3
Lihasika, loppukasvatus, yli 55 kg 9,8 – 10,8
Tiine emakko 8,6 – 10,0
Imettävä emakko 11,0 – 12,0

 

Emakoiden energiaruokintasuositukset

Emakoiden energiaruokintasuositusten tavoitteena on pyrkiä parantamaan emakoiden tuotantotuloksia, kestävyyttä ja hyvinvointia ruokkimalla niitä siten, että vältytään suurilta painonvaihteluilta tuotantokauden aikana. Tiineysajan ruokinta perustuu emakoiden yksilölliseen kuntoluokitukseen. Kuntoluokitus tehdään kaikille emakoille vieroitettaessa ja ensikoille ensimmäisen siemennyksen yhteydessä. Tuotannossa säilyvät emakot jaotellaan kolmeen kuntoluokkaan: laiha (2), hyväkuntoinen (3), lihava – erittäin lihava (4 ja 5). Kuntoluokan tulisi olla vieroitettaessa 3 – 3,5. Tämä onnistuu, jos emakko ei menetä painoaan imetysaikana yli 10–15 kg. On kuitenkin perinnöllisesti hyvin ohutsilavaisia tai imetyksessä kudosvarastojaan menettäviä emakoita, joihin tämä ohje ei täysin päde.

Emakoiden kuntoluokitus

  2 – Laiha 3 – Hyväkuntoinen 4 –5  Lihava – erittäin lihava
Selkäsilava noin 13 mm noin 16 mm yli 19 mm
Lantioluut esillä, mutta pehmeät tuntuvat vain painettaessa ei tunnu
Hännän tyvi onkalo hännän tyvessä ei onkaloa hännän juuressa rasvaa
Kuve poikkihaarakkeiden reuna pyöristynyt reuna tuntuu painettaessa reuna ei tunnu painettaessa
Selkäranka näkyvissä lähinnä lapojen kohdalla tuntuu painettaessa ei tunnu painettaessa
Kylkiluut yksittäisiä luita ei näy tuntuu hyvin painettaessa tuntuvat painettaessa vaikeuksia tuntea painettaessa

 

Tiineen emakon energiaruokinta

Emakoiden kunnostus tavoitekuntoluokkaan 3 – 3,5 tehdään alkutiineyden aikana. Suurimmat rehuannokset on tarkoitettu emakoille, jotka ovat pihatossa ja liikkuvat paljon. Mikäli emakot ovat yksittäishäkeissä, voidaan kunnostus aloittaa välittömästi tiineytyksen jälkeen. Mikäli emakot ryhmäkarsinoissa, kunnostus voidaan aloittaa noin viikko tiineytyksestä. Porsituskarsinaan siirron jälkeen suositellaan imetysrehua ja hyvälaatuista karkearehua. Mikäli kuitua ei erikseen anneta, suositellaan suurempaa rehuannosta, mutta korkeintaan 24 MJ NEa/pv.

Tiineen emakon energiaruokinta
MJ NEa/kg ka
Kuntoluokka siemennettäessä

2

laiha

3
hyväkuntoinen

4 – 5

lihava – erittäin lihava

0 – 85 tiineyspäivät 30 – 34 24 – 28 23
85 tiineyspv – siirto porsimiskarsinaan 30 – 34 24 – 28 23
3 – 5 päivää ennen porsimista 18 – 24 18 – 24 18 – 24

 

Imettävän emakon energiaruokinta

Imettävälle emakolle annetaan rehua ruokahalun mukaan yksilöllisesti. Syönnin lisäämiseksi suositellaan viikko porsimisesta 3 – 4 ruokintakertaa päivässä. Rehuannosta lisätään porsimisen jälkeen 5 – 10 MJ NEa/d ensimmäisen imetysviikon aikana, kunnes päästään ruokahalun mukaiseen syöntiin. Yli 10 porsasta imettävän emakon rehuannos on vähintään 82 – 85 MJ NEa/pv.

Emakon energiaruokinta vieroituksesta tiineytykseen

Vieroituksesta tiineytykseen rehua annetaan vähintään 34 MJ NEa/pv emakon ruokahalun ja kunnon mukaan. Osa rehuannoksesta voidaan antaa porsasrehuna.

Ensikon energiaruokinta

Ensikoille energiaruokintasuositus on annettu keskinkertaiseen kasvuun. Suosituksessa sikojen paino on 1. ruokintaviikon alussa noin 30 kg. Ensikot siirretään astutusosastolle noin puolen vuoden ikäisinä karjukontaktin saamiseksi, kiimantarkkailua ja tiineytystä varten. Ensikoille suositellaan kiihotusruokintaa kaksi viikkoa ennen siemennystä. Kiihotusruokinnassa rehuannos nostetaan runsaan ruokinnan tasolle 30 MJ NEa/pv. Lisärehuksi suositellaan imettävän emakon rehua tai porsasrehua. Kiihotusruokinta aloitetaan viikon kuluttua 1. kiiman havaitsemisesta, ja ensikot siemennetään 2. kiimaan.

Ensikoiden energiaruokintasuositus

Kasvatusviikko Elopaino, kg MJ NEk/pv
1 30 13,6
2 36 15,5
3 42 17,5
4 48 19,4
5 54 21,3
6 60 23,3
7 66 25,2
8 72 26,2
9 78 27,2
10 83 27,2
11 89 27,2
12 95 27,2
13 101 27,2
14 106 27,2
15 112 27,2
16 118 27,2
17 124 27,2
18 130 27,2
19 136 27,2
20 142 27,2
MJ NEa/pv
2 viikkoa ennen siem. 30,0

 

Lihasikojen energiaruokintasuositukset

Lihasikojen energiaruokintasuositukset (MJ NEk/pv), runsas/niukka

Viikko Maatiainen, yorkshire ja MY-risteytykset DMY- risteytykset
Imisät Leikot+sekakasvatus Imisät Leikot+sekakasvatus
MJ/pv Elopaino, kg MJ/pv Elopaino, kg MJ/pv Elopaino, kg MJ/pv Elopaino, kg
1 12,6 25,0 13,6 25,0 13,6 25,0 13,6 25,0
2 13,6 30,0 14,6 30,0 15,5 30,5 15,5 30,5
3 15,5 36,0 16,5 36,0 17,5 37,0 17,5 37,0
4 17,5 42,0 18,9 42,5 19,4 43,5 19,9 43,5
5 19,4 48,5 21,3 49,5 21,3 50,0 22,3 50,5
6 21,3 55,0 23,8 56,5 23,3 57,0 24,7 58,0
7 23,3 62,0 25,7 63,5 25,2 64,0 27,2 65,5
8 25,2 69,0 27,2 70,5 27,2 71,0 28,6 73,0
9 27,2 76,0 28,1 77,5 28,6 77,5 29,1 80,0
10 28,6 82,5 29,1 84,0 29,1 84,0 29,1 86,5
11 29,1 89,0 29,6 91,0 29,1 90,5 29,1 93,0
12 29,1 95,5 30,1 97,5 29,1 97,0 29,1 99,5
13 29,1 102,0 30,1 104,0 29,1 103,0 29,1 106,0
14 29,1 108,0 30,1 110,5 29,1 109,0 29,1 112,0
15 29,1 114,0 30,1 117,0 29,1 115,0 29,1 118,0

 

Lihasikojen energiaruokintasuositukset (MJ NEk/pv), runsas/runsas.

Viikko Maatiainen, yorkshire ja MY-risteytykset DMY- risteytykset
Imisät Leikot+sekakasvatus Imisät Leikot+sekakasvatus
MJ/pv Elopaino, kg MJpv Elopaino, kg MJ/pv Elopaino, kg MJ/pv Elopaino, kg
1 12,6 25,0 13,6 25,0 13,6 25,0 13,6 25,0
2 13,6 30,0 14,6 30,0 15,5 30,5 15,5 30,5
3 15,5 36,0 16,5 36,0 17,5 37,0 17,5 37,0
4 17,5 42,0 18,9 42,5 19,4 43,5 19,9 43,5
5 19,4 48,5 21,3 49,5 21,3 50,0 22,3 50,5
6 21,3 55,0 23,8 56,5 23,3 57,0 24,7 58,0
7 23,3 62,0 25,7 63,5 25,2 64,0 27,2 65,5
8 25,2 69,0 27,6 70,5 27,2 71,0 29,1 73,0
9 27,2 76,0 29,1 77,5 28,6 78,0 30,1 80,0
10 28,6 83,0 30,1 84,5 30,1 85,0 30,1 87,0
11 29,6 89,5 30,6 91,5 30,1 92,0 30,1 94,0
12 30,1 96,0 31,0 98,5 30,1 98,5 30,1 101,0
13 30,1 102,5 31,0 105,5 30,1 105,0 30,1 107,5
14 30,1 109,0 31,0 112,5 30,1 111,0 30,1 114,0
15 30,1 115,0 31,0 119,0 30,1 117,0 30,1 120,0

M= maatiaisrotu; Y = yorkshire; D = duroc
Energiasuositukset alkavat 25 kilon elopainosta, kun siat ovat n. 10 viikon ikäisiä. Runsas/niukka- ja runsas/runsas -suositukset samat 8. – 10. viikkoon asti, minkä jälkeen runsas/runsas -suositus jatkuu suurempana.
Sarakkeissa oleva elopaino on arvioitu paino viikon alussa. Arvioitu painonkehitys perustuu 900 – 970 gramman päiväkasvuun ja keskimääräiseen rehun hyväksikäyttöön 25 – 26 MJ per kasvu-kg koko kasvatuskaudella. Puhdasrotuisille maatiais- ja yorkshiresioille käytetään MY-risteytyssikojen suosituksia.

Sikojen valkuaisruokintasuositukset

Porsaiden ja lihasikojen valkuaisruokintasuositukset

  Porsaat Lihasiat
  alle 15 kg 15 – 25 kg 25 – 55 kg 55 – 80 kg yli 80 kg
Ohutsuolisulavat aminohapot, g/MJ NEk
Lysiini 1,12 – 1,14 1,10 – 1,12 0,98 – 1,01 0,79 – 0,84 0,69 – 0,74
Metioniini + kystiini 0,67 – 0,68 0,66 – 0,67 0,59 – 0,61 0,47 – 0,50 0,41 – 0,44
Treoniini 0,69 – 0,71 0,66 – 0,69 0,62 – 0,64 0,51 – 0,55 0,45 – 0,48
Tryptofaani 0,21 – 0,22 0,21 0,19 0,15 – 0,16 0,13 – 0,14
Valiini 0,75 – 0,76 0,74 – 0,75 0,66 – 0,68 0,53 – 0,56 0,46 – 0,50
% lysiinin määrästä
Metioniini+kystiini 60 60 60 60 60
Treoniini 62 62 63 65 65
Tryptofaani 19 19 19 19 19
Valiini 67 67 67 67 67
srv, g/MJ NEk 15,5 – 16,5 15,2 – 16,2 14,4 – 15,2 12,3 – 13,5 11,8 – 12,8

 

Ensikoiden valkuaisruokintasuositukset

  25 – 55 kg 55 – 100 kg* yli 100 kg
Ohutsuolisulavat aminohapot, g/MJ NEk
Lysiini 0,86 – 0,91 0,64 – 0,74 0,54 – 0,64
Metioniini + kystiini 0,52 – 0,55 0,38 – 0,44 0,36 – 0,43
Treoniini 0,54 – 0,57 0,42 – 0,48 0,41 – 0,48
Tryptofaani 0,16 – 0,17 0,12 – 0,14 0,11 – 0,13
Valiini 0,58 – 0,61 0,43 – 0,50 0,40 – 0,47
% lysiinin määrästä
Metioniini+kystiini 60 60 67
Treoniini 63 65 75
Tryptofaani 19 19 21
Valiini 67 67 74
srv, g/MJ NEk 12.7 – 13.9 11.7 – 12.8 11.2 – 12.3

*Mikäli ensikot liian laihoja siemennettäessä, voidaan ottaa käyttöön yli 100 kg ensikoille suositellut aminohappopitoisuudet

Emakoiden ja karjujen valkuaisruokintasuositukset

  Tiineet emakot Karjut Imettävät emakot*
Ohutsuolisulavat aminohapot, g/MJ NEa
Lysiini 0,48 – 0,52 0,64 – 0,70
Metioniini + kystiini 0,32 – 0,35 0,38 – 0,42
Treoniini 0,36 – 0,39 0,42 – 0,46
Tryptofaani 0,10 – 0,11 0,13 – 0,14
Valiini 0,36 – 0,38 0,52 – 0,57
% lysiinin määrästä
Metioniini+kystiini 67 60
Treoniini 75 65
Tryptofaani 21 20
Valiini 74 81
srv, g/MJ NEa 11,2 – 12,5 13,5 – 14,4

* Imettävän emakon suositukset laskettu keskimääräiselle imetysajan syönnille (ensikot 6,3 kg, 2. pahnue 6,9 kg ja vanhemmat emakot 7,2 kg).

Sikojen kivennäisruokintasuositukset

  Porsaat Lihasiat Kasvavat siitossiat Tiineet emakot, karjut Imettävät emakot
  alle 15 kg 15 – 25 kg 25 – 55 kg 55 – 80 kg 80 – 120 kg 25 kg – tiin.
/MJ NE
Kalsium, g* 0,88 0,88 0,84 0,76 0,67 0,84 0,77 0,86
Sulava fosfori, g 0,31 0,31 0,31 0,28 0,22 0,31 0,28 0,34
Ruokasuola, g** 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,55
Magnesium, g 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Rauta, mg*** 13,3 13,3 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
Kupari, mg 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64
Sinkki, mg 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7
Jodi, mg 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Seleeni, mg 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

*Kalsiumin ja sulavan fosforin suhde voi vaihdella 2,5 – 3,1 välillä.
Jos rehuun lisätty fytaasi-entsyymiä parantamaan rehun fosforin sulavuutta, rehun kalsiumpitoisuutta tulisi laskea 0,05 g/MJ NE. Vieroitetuille porsaille (alle 9 kg) suositellaan kalsiumia 0,73 g/MJ NE.
**Natriumia ei suositella yli 0,3 g/MJ NE, eli ruokasuolaa ei yli 0,79 g/MJ NE.
***Porsaille raudasta helppoliukoista 10.4 mg/MJ NE.
Sallitut hivenaineiden enimmäispitoisuudet rehuseoksissa:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/docs/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf
Seleeni:        0,5 mg/kg valmista rehuseosta
Sinkki:           150 mg/kg valmista rehuseosta
Kupari:         12 vk ikään saakka 170 mg/kg valmista rehuseosta
muut siat 25 mg/kg valmista rehuseosta

Sikojen vitamiinisuositukset

  Porsaat 9 – 30 kg Lihasiat yli 30 kg Ensikot
 30 – 100 kg
Ensikot
 yli 100 kg
Tiineet emakot Karjut

Imettävät

emakot

/MJ NE*
A-vitamiini, ky 540 430 430 850 850 850
D-vitamiini, ky 54 43 43 85 85 85
E-vitamiini, mg** 6,7 4,0 4.0 5.0 5,0 5,0
Tiamiini, B1, mg 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
Riboflaviini, B2, mg 0,45 0,22 0,22 0,53 0,53 0,53
Pyridoksiini, B6, mg 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32
Niasiini, mg 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13 2,13
Pantoteenihappo, mg 1,12 1,12 1,12 1,6 1,6 1,6
Biotiini, mg 0.,02 0,006 0,02 0,02 0,02 0,02
B12-vitamiini, mg 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Foolihappo, mg 0,05 0,05 0,05 0,16 0,16 0,16
K-vitamiini, mg 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21

*Lisätty määrä ** Vieroitetuille korkeampi E-vitamiinisuositus (11 mg/MJ NE) maksimissaan 3 – 4 viikkoa vieroituksen jälkeen. E-vitamiinilisä 0.5 mg/%-yksikkö öljymäistä rasvaa rehussa.