Siat

Tältä sivulta löydät sikojen rehuarvojen laskentaperusteet ja ruokintasuositukset.

Rehutaulukko on luettelo yleisesti käytettyjen rehujen tyypillisistä koostumus- ja rehuarvotiedoista eli ns. viiterehujen luettelo. Se sijaitsee Luken Tutkimustulostietokannoissa.

Näin lasket sikojen rehuarvot
EvaPig® Yhtälöt ja kertoimet (pdf)
Fytaasin vaikutus fosforin sulavuuteen uudessa rehuarvojärjestelmässä (pdf)
Sikojen rehutaulukko (Luken tutkimustietokannat)
Sikojen ruokintasuositukset