Märehtijät


Tältä sivulta löydät kaikki märehtijöiden rehuarvoihin ja ruokintasuosituksiin liittyvät asiat.

Rehutaulukko on luettelo yleisesti käytettyjen rehujen tyypillisistä koostumus- ja rehuarvotiedoista eli ns. viiterehujen luettelo.

Märehtijöiden ruokinnassa voidaan yleensä käyttää tavallisten väkirehujen osalta taulukkoarvoja. Karkearehujen koostumus vaihtelee kuitenkin paljon eri vuosien välillä ja eri satojen, korjuuaikojen ja sääolojen vuoksi. Koska karkearehun osuus ruokinnassa on suuri,  ruokinnassa käytettävien rehuerien analysointi on tärkeää.

Jos rehuerästä on analysoitu koostumustietoja, voi rehulle laskea rehuarvot Laskentaperusteissa esitettyjä kaavoja ja viiterehujen sulavuuskertoimia käyttäen, mutta sijoittaen kaavoihin kyseisen rehuerän  analyysitedot.

Näin lasket rehuarvot
Rehutaulukot (Luken tutkimustietokannat)
Ruokintasuositukset