Märehtijät

Tältä sivulta löydät märehtijöiden rehuarvojen laskentaperusteet ja ruokintasuositukset. Rehutaulukko on luettelo yleisesti käytettyjen rehujen tyypillisistä koostumus- ja rehuarvotiedoista eli ns. viiterehujen luettelo. Se sijaitsee Luken Tutkimustulostietokannoissa.

Märehtijöiden ruokinnan suunnittelussa voidaan yleensä käyttää tavallisten väkirehujen osalta taulukkoarvoja. Karkearehujen koostumus vaihtelee kuitenkin paljon eri vuosien välillä ja eri satojen, korjuuaikojen ja sääolojen vuoksi. Koska karkearehun osuus ruokinnassa on suuri,  ruokinnassa käytettävien rehuerien analysointi on ensi arvoisen tärkeää.

Jos rehuerästä on analysoitu koostumustietoja, voi rehulle laskea rehuarvot Laskentaperusteissa esitettyjä kaavoja ja viiterehujen sulavuuskertoimia käyttäen, mutta sijoittaen kaavoihin kyseisen rehuerän  analyysitedot.

Näin lasket rehuarvot
Rehutaulukot (Luken tutkimustietokannat)
Ruokintasuositukset