Näin lasket hevosten rehujen rehuarvot

Hevosten rehujen energia-arvo lasketaan samalla tavalla kuin märehtijöiden rehujen.  Rehuarvojen laskemisessa tarvittavat koostumustiedot saadaan rehuanalyysin tuloksista tai rehutaulukosta ja sulavuuskertoimet rehutaulukoista.

1. Energia-arvon laskeminen

Märehtijöiden ja hevosten rehujen energia-arvo ja vastaavasti ruokintasuositukset perustuvat muuntokelpoiseen energiaan (ME), joka ilmaistaan megajouleina (MJ) rehun kuiva-aineessa (ka). Muuntokelpoinen energia lasketaan englantilaisella menetelmällä (MAFF 1975, 1981, 1984).

Lisätietoja eri energiajärjestelmien vertailusta julkaisussa: Kaustell, K., Tuori, M. & Huhtanen, P. 1997. Comparison of the energy evaluation systems of feeds for dairy cows. Livestock production science 51, 3: 255-266.

Väkirehut

Väkirehujen muuntokelpoisen energian pitoisuus lasketaan rehun sisältämistä sulavista ravintoaineista seuraavalla yhtälöllä:

ME (MJ/kg ka) = (15,2 × srv + 34,2 × srr + 12,8 × srk + 15,9 × stua)/1000,
jossa: srv = sulava raakavalkuainen, g/kg ka
srr = sulava raakarasva, g/kg ka
srk = sulava raakakuitu, g/kg ka
stua = sulavat typettömät uuteaineet, g/kg ka.
(Schiemann ym. 1972, MAFF 1975, 1984)

Karkearehut

Karkearehujen ME-arvo lasketaan rehun sisältämän sulavan orgaanisen aineen perusteella, joka ilmoitetaan D-arvona. D-arvo tarkoittaa sulavan orgaanisen aineen pitoisuutta rehun kuiva-aineessa eli esim. 690 g/kg ka.

Säilörehu, ruoho: ME (MJ) = 0,016 × D-arvo
Heinä: ME (MJ) = 0,0169 × D-arvo – 1,05
Olki: ME (MJ) = 0,0140 × D-arvo (MAFF 1975, 1981)
Kokoviljasäilörehu: ME (MJ) = 0,0155 × D-arvo

2. Valkuaisarvon laskeminen

Rehujen valkuaisarvo hevosille on sulava raakavalkuainen (SRV)
SRV (g/kg ka) = Rehun raakavalkuaisen pitoisuus (g/kg ka) × rehun raakavalkuaisen sulavuus

Esimerkki:
Rehun raakavalkuaispitoisuus on 150 g/kg ka
Rehun raakavalkuaisen sulavuus on 0.74 (sulavuuskertoimet saadaan märehtijöiden rehutaulukoista)
Sulavan raakavalkuaisen pitoisuus = 150 × 0,74 = 111 g/kg ka