Vanhat tuomikirvaennusteet

Ennustekuvissa on arvio tuomikirvojen aiheuttamasta tuhovaarasta kevätviljoille vuosina 1997-2022.

Ennusteen laadinnassa on käytetty tuomikirvojen talvimunalaskennasta saatuja tietoja. Laskenta on suoritettu useassa eri paikassa, jotka näkyvät kartalla pisteenä ja tulos on numerona pisteen vieressä.

Munien määrä on laskettu sataa tuomen silmua kohti ja niistä oletetaan säilyvän kuoriutumiskelpoisina talven yli 10-45% alueesta riippuen.

10 %: Pohjois-pohjanmaan rannikkoalueet
25 %: Etelä-Pohjanmaan rannikkoalueet
35 %: Etelä-Suomen rannikkoalueet
45 %: Muu maa

Kartalla olevat luvut ovat kuoriutumiskelpoisten munien määriä. Kun munien määrä on alle 15, tuhoriski on pieni. Munien määrän ollessa 15-40 tuhot ovat mahdollisia. Jos munia on yli 40, tuomikirvojen aiheuttamat tuhot ovat todennäköisiä.

Havaintopisteiden välisten alueiden munamäärät on arvioitu lähimpien pisteiden määrien perusteella ja saatujen arvojen avulla on laadittu tuhoriskiä kuvaava kartta. Kartan väritys on tehty siten, että sininen ja vihreä väri kuvaavat pientä tuhoriskiä. Kun väri muuttuu keltaiseksi, tuhot ovat mahdollisia ja punainen väri kuvaa alueita, joilla tuhot ovat todennäköisiä. Ennuste on sitä luotettavampi, mitä tiheämmässä havaintopisteet ovat. Alueilla, joissa havaintopisteet ovat harvassa, ennuste on vain suuntaa antava.

Tuomikirvaennustekartta 2022 (kuva: Luke/Hannu Ojanen)[/caption]