Tietoa kasvintuhoojien ennustepalvelusta

Lämpösummapohjaiset mallit

Eri hyönteislajien yksilönkehityksen nopeuteen vaikuttavat lämpö, kosteus sekä ravinnon laatu ja saatavuus. Kehitys on nopeinta optimilämpötila-alueella ja kehitys hidastuu tai jopa pysähtyy kokonaan liian viileässä ja liian lämpimässä. Lämmön vaikutus kasaantuu ajan kuluessa ja tätä kuvataan lämpösummalla.

Kasvimaailmassa nk. tehoisan lämpösumman kynnysarvona käytetään yleisesti +5°C, jonka avulla määritellään kasvukauden alkaminen. Eli summaa kertyy vain, jos vuorokauden keskilämpötila ylittää viisi astetta. Vaikka jokaiselle hyönteislajille on omat lajikohtaiset lämpösummat, joidenkin hyönteisten kehitystä voidaan arvioida myös käyttäen Ilmatieteenlaitoksen sääasemien havaintoihin perustuvaa lämpösummaa (°Cvrk). Näin saadaan nopeasti ajantasaisia kehitysarvioita tärkeimmille puutarhakasvien tuhohyönteisille ja ne voidaan interpoloida alueellisesti 1 x 1 km ruutuihin.

Lämpösummia käytetään arvioimaan biologisten tapahtumien ajoittumista, porkkana- ja kaalikärpäsen tapauksessa kotelovaiheen päättymistä eli aikuisten kärpästen lennon alkamista. Suurinta aktiivisuutta eli huippulentoa, johon lisääntyminen eli muninta ajoittuu, arvioidaan myös lämpösumman perusteella. Pikkukaalikärpäsen lentoa ennustavat lämpösumman kynnysarvot ovat pysyneet ennallaan.

Porkkanakärpänen

Porkkanakärpäsennusteessa on uudet kynnysarvot alueille, joissa talven lumipeite on ollut ohut ja maan lämpeneminen alkanut aikaisin.


Kuva1. Ohuen ja paksun lumipeitteen alueet, joita käytetään porkkanakärpäsmallissa

Kärpästuholaisten osalta on syytä huomata, että toukka on vioittava vaihe, joten vioitus alkaa vasta huippulennon, muninnan ja toukkien kuoriutumisen jälkeen.

Porkkanakemppi

Monimutkaisemmissa malleissa, kuten porkkanakempin tapauksessa, otetaan huomioon eri lennonvaiheitten kynnysarvot sekä edeltävän viikon säätietoja. Malli ennustaa siis porkkanakempin lennon riskiä lennon kannalta suotuisien sääolosuhteiden perusteella. On syytä huomata, että porkkanakemppi esiintyy suunnilleen Joensuu-Raahe-linjan eteläpuolella. Malli kuitenkin laskee ennusteen koko maahan.

Porkkanakempin torjunnan suhteen tilanne on toisenlainen kuin kärpästuholaisilla. Porkkanakemppi talvehtii aikuisena, ja aikuisen imentä aiheuttaa vioituksen, jolloin vioitus alkaa heti, kun aikuiset saapuvat kasvustoon. Edellisen viikon säätila ja lämpösumman kertymän ennuste antavat riskiarvon porkkanakempin lennon vilkastumiselle. Koska torjuntakynnys on alhainen, 1 kemppi ansaa kohti viikossa, ennustetta on syytä seurata tarkkaan, ja peltohavaintoja tehdä tiheästi, kun porkkana on vioittumiselle alttiissa vaiheessa eli sirkkalehtivaiheesta nelilehtivaiheeseen.

Siirry palveluun

Siirry karttapalveluun